Bericht van het Bestuur en de Ledenadministratie

20 april 2020


Maandag 20 april 2020

 

Beste leden van TeHaDo,  

De afgelopen dagen zijn de contributie nota's verzonden. Net als in voorgaande jaren loopt de contributie inning via CLUB.Collect van de KNLTB. De nota's zijn verzonden naar het e-mail adres welke bekend is bij de Ledenadministratie. Graag wijzigingen in het e-mail adres doorgeven via [email protected]

Vorig jaar hebben alle leden een meerjaren KNLTBpas ontvangen. Dat betekent dat er geen nieuwe pasjes komen voor dit jaar.

Opnieuw is in het afgelopen jaar het ledenaantal verder gedaald. Gelukkig is er vorig jaar veel werk verzet door onze vrijwilligers en zijn we verstandig omgegaan met het budget. Hierdoor kunnen wij de exploitatie rond krijgen en kunnen wij de contributie tarieven voor dit jaar gelijk houden aan die van het voorgaand jaar.

Dit jaar staan wij voor de uitdaging om in deze moeilijke tijd de exploitatie weer rond te krijgen.

Ook al gaat het tennissen even niet, wij rekenen op jullie solidariteit om zo de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

Wij hopen dat het gauw mogelijk zal zijn jullie in goede gezondheid op de banen te zien!

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 588 700

Address

Heerenlaan 5
2391 DS HAZERSWOUDE DORP - Correspondentie: Postbus 16, 2390 AA Hazerswoude-Dorp