Afhangreglement

Om het afhangen voor iedereen eerlijk en duidelijk te laten verlopen gelden onderstaande regels. We verzoeken iedereen deze regels strikt na te leven en elkaar op onjuiste navolging ervan aan te spreken. Wees sportief, ook bij het afhangen, ten opzichte van elkaar.

1.    Alle leden zijn verplicht om eerst via de KNLTB ClubApp een baan te reserveren (afhangen) alvorens op het tennispark te komen (Corona-regel). Tenzij je via een trainer een les hebt afgesproken. Ook als het niet druk is moet worden afgehangen.

2.    Een eventuele volgende reservering kan pas nadat je klaar bent met spelen. Dit kan zowel via de ClupApp als met je lidmaatschapspasje via het afhangbord-scherm in de hal van het clubhuis.

3.    Afhangen mag uitsluitend voor jezelf en medespelers. Je lidmaatschap aan derden ter beschikking stellen zal uitsluiting van speelrecht of een andere sanctie tot gevolg hebben. Het bestuur zal hierover oordelen.

4.    Een baan mag niet vooraf gereserveerd worden voor een periode na een tennisles; doe het reserveren pas na afloop van de les.

5.    Je kunt maximaal 1 dag van tevoren afhangen

6.    Annuleren moet 120 minuten van tevoren, als je later annuleert, blijft het afhangmoment tellen voor het aantal reserveringen. Graag zo snel mogelijk, zodat een medelid nog de gelegenheid heeft om te reserveren.

7.    Wanneer men na het spelen (ook na een training) van de baan komt, mag men een bezette baan pas afhangen voor een periode, die een kwartier later ligt. Deze regel geldt niet voor vrij liggende banen.

8.    Een speelperiode voor enkelspel duurt 30 minuten. Drie of vier personen kunnen maximaal 45 minuten een baan reserveren.

9.    Melden zich na afloop van de speelperiode geen nieuwe spelers voor de baan, dan mag doorgespeeld worden totdat zich nieuwe spelers melden. Opnieuw, aansluitend, afhangen op dezelfde baan is niet toegestaan.

10. Bij het afhangen dient eerst een nog vrij liggende baan gekozen te worden; is deze er niet dan kan men elke andere daarvoor in aanmerking komende baan kiezen. Als alle banen bezet zijn dient men op die baan af te hangen die het langst in gebruik is door een en dezelfde groep spelers.

11. Het bestuur heeft het recht om en behoeve van trainingen, toernooien, de KNLTB-competitie of andere evenementen banen te blokkeren. Er wordt altijd naar gestreefd om een baan vrij te houden voor recreatieve tennissers.

12. Het bestuur is gerechtigd veranderingen aan te brengen in dit reglement en zal tevens beslissen in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

01-08-2020

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 588 700

Tennispark TeHaDo

Heerenlaan 5, 2391 DS HAZERSWOUDE-DORP
CORRESPONDENTIE: POSTBUS 16, 2390 AA HAZERSWOUDE-DORP E-mail ledenadministratie en financiële zaken : [email protected]

KVK-nummer

40445077