Jeugdlessen

De wintertrainingen zijn nog volop aan de gang, maar we zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor
de voorjaars/zomer lessen.

De jeugdlessen zullen dit voorjaar starten in de week 11 maart. De zomercyclus zal bestaan uit 20 lessen en
de laatste lesweek zal rond begin oktober zijn. De kosten voor de 20 zomerlessen zijn € 140,50.
Op feestdagen en tijdens de zomervakantie worden er geen lessen gegeven.

We hebben al een voorlopige indeling gemaakt en alle jeugdleden zoveel mogelijk ingedeeld op dag en tijd
op basis van de afgelopen winterperiode. We proberen zoveel als mogelijk rekening te houden met de
beschikbaarheid aangegeven op het inschrijfformulier.

De meest geschikte lestijd krijg je per e-mail toe gestuurd. Mocht uw kind echt niet kunnen op de
aangegeven lestijd, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven. Dan gaan we als alle reacties binnen zijn kijken in
hoeverre we de voorlopige indeling moeten (maar vooral kunnen) aanpassen en de definitieve indeling
kunnen maken.

Op onderstaande pagina staat het inschrijfformulier. Vriendelijk verzoek om dit uiterlijk 22 februari 2019 in te
vullen en mailen naar [email protected].

 

2019 - Inleiding Tennislessen Jeugd.pdf 2019 - Inschrijfformulier jeugd.docx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 588 700

Address

Heerenlaan 5
2391 DS HAZERSWOUDE DORP - Correspondentie: Postbus 16, 2390 AA Hazerswoude-Dorp