Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Elze van Zuilen en Pauline Vurens.

E-mail: [email protected]

Informatie van de ledenadministratie

In de ledenadministratie worden de persoonsgevens van de leden bijgehouden ten behoeve van het clublidmaatschap van TeHaDo en ten behoeve van het bondslidmaatschap bij de KNLTB.

Om alles up-to-date te houden in de ledenadministratie graag mutaties zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kan bijvoorbeeld een verhuizing zijn, een nieuw e-mailadres of telefoonnummer of een ander bankrekeningnummer.

Leden die niet tevreden zijn over de pasfoto op de digitale tennispas kunnen een recente pasfoto inleveren of als .jpg doormailen naar de ledenadministratie.

De ledenlijst van onze club is te vinden op het afgeschermde gedeelte van onze website www.tehado.nl. Om de ledenlijst te raadplegen moet je ingelogd zijn in "Mijn Club". Leden die hun e-mailadres en/of telefoonnummer niet zichtbaar willen hebben in de ledenlijst op de website kunnen dit schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie.

Opzeggingen dienen altijd vóór 31 december van het jaar schriftelijk gedaan te worden bij de ledenadministratie.

Ook wijzigingen in de lidmaatschapssoort dienen vóór 31 december van het jaar doorgegeven te worden en gaan dan gelden voor het nieuwe seizoen.

Bij te late opzegging (1 januari t/m 15 januari) is minimaal de KNLTB-boete verschuldigd.

Bij opzegging na 15 januari is altijd de reguliere contributie verschuldigd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar. Dit betekent dat bij opzegging per 31 december van het jaar het lid nog speelrecht heeft tot en met 31 maart van het erop volgende jaar.

E-mailadres : [email protected]

Voor het inschrijfformulier >> kijk hier Lid worden

Voor de lidmaatschapstarieven >> kijk onder Over Tehado, dan Lidmaatschap

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 588 700

Tennispark TeHaDo

Heerenlaan 5, 2391 DS HAZERSWOUDE-DORP
CORRESPONDENTIE: POSTBUS 16, 2390 AA HAZERSWOUDE-DORP E-mail ledenadministratie: [email protected]; financiële zaken: [email protected]

KVK-nummer

40445077