Baanreserveringsreglement

Om het reserveren van banen voor iedereen eerlijk en duidelijk te laten verlopen, gelden onderstaande regels. We verzoeken iedereen deze regels strikt na te leven en elkaar op onjuiste navolging ervan aan te spreken. Wees sportief, ook bij het reserveren, ten opzichte van elkaar.

 1. Banen kunnen iedere dag gereserveerd worden tussen 8:00 uur en 23:00 uur.
 2. Alle leden zijn verplicht om via de KNLTB ClubApp of Tehado-website een baan te reserveren. Ook als het niet druk is.
 3. De speelduur voor 2 personen is voorlopig 45 minuten. Voor 3 of 4 personen is dit 60 minuten.
 4. Je kunt maximaal 1 dag van tevoren reserveren.
 5. Junioren tot 15 jaar en Senioren met een 60+ lidmaatschap kunnen uitsluitend overdag reserveren tot 18:00 uur.    
 6. Reserveren mag uitsluitend voor jezelf en medespelers. Je lidmaatschap aan derden ter beschikking bestellen zal uitsluiting van speelrecht of een andere sanctie tot gevolg hebben. Het bestuur zal hierover oordelen.
 7. Een baan mag niet vooraf gereserveerd worden voor een periode na een tennisles; reserveren pas na afloop van de les.
 8. Een gedane reservering die niet doorgaat, graag zo snel mogelijk weer annuleren, zodat medeleden nog de gelegenheid hebben om te komen tennissen.
 9. Wanneer men na het spelen (ook na een training) van de baan komt, mag men een bezette baan pas reserveren voor een periode, die een kwartier later ligt. Deze regel geldt dus niet voor vrij liggende banen.
 10. Melden zich na afloop van de speelperiode geen nieuwe spelers voor de baan, dan mag doorgespeeld worden totdat zich nieuwe spelers melden. Opnieuw, aansluitend, reserveren op dezelfde baan is niet toegestaan.
 11. Een eventuele volgende reservering kan pas nadat je klaar bent met spelen en na een pauze van 15 minuten.
 12. Bij het reserveren dient eerst een nog vrij liggende baan gekozen te worden; is deze er niet dan kan men elke andere daarvoor in aanmerking komende baan kiezen. Als alle banen bezet zijn dient men die baan te kiezen die het langst in gebruik is door een en dezelfde groep spelers. Het beeldscherm in het clubhuis toont de reserveringen.
 13. Het bestuur heeft het recht om en behoeve van trainingen, toernooien, de KNLTB-competitie of andere evenementen banen te blokkeren. Er wordt altijd naar gestreefd om een baan vrij te houden voor recreatieve tennissers.
 14. Het bestuur is gerechtigd veranderingen aan te brengen in dit reglement en zal tevens beslissen in gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 

01-05-2024

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 588 700

Tennispark TeHaDo

Heerenlaan 5, 2391 DS HAZERSWOUDE-DORP
CORRESPONDENTIE: POSTBUS 16, 2390 AA HAZERSWOUDE-DORP E-mail ledenadministratie: [email protected]; financiële zaken: [email protected]

KVK-nummer

40445077