Padel februari 2024

Update padel februari 2024

Op 29 februari is de ondergrond van Tehado gesondeerd. Wat is sonderen? Kortgezegd meet je met het uitvoeren van sonderingen hoeveel gewicht de ondergrond kan dragen. Hier kom je achter door met een zogenoemde sondeerconus in een constante snelheid de grond in te drukken. De grond geeft bij het drukken een bepaalde weerstand; de conusweerstand.

Door het sonderen meet je dus eigenlijk hoeveel heipalen er geslagen moeten worden voor de benodigde ondergrond van de padelbanen.

 

Ook is er al het nodige opgeruimd langs baan 8. Zo zijn de struiken langs het pad naar de voetbal al weggehaald, zodat het hek vanaf die kant vrij is.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 588 700

Tennispark TeHaDo

Heerenlaan 5, 2391 DS HAZERSWOUDE-DORP
CORRESPONDENTIE: POSTBUS 16, 2390 AA HAZERSWOUDE-DORP E-mail ledenadministratie: [email protected]; financiële zaken: [email protected]

KVK-nummer

40445077