Protocol verantwoord tennissen vanaf 29 april 2020

27 april 2020


Protocol verantwoord tennissen vanaf 29 april 2020

Dit protocol is gebaseerd op het protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar van het NOC/NSF en is een aanvulling op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten Jeugd, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM.

De aanvullende richtlijnen zijn samengesteld door de KNLTB in samenwerking met verenigingsfunctionarissen en trainer.

In de eerste fase zal vanaf 29 april 2020 het park van TeHaDo gedeeltelijk worden opengesteld voor kinderen t.e.m. 12 jaar en jeugd 13 t.e.m. 18 jaar, om onder begeleiding weer samen te trainen in de buitenlucht.

TeHaDo heeft besloten om te starten met lesgroepen voor de TeHaDo-jeugdleden tot en met 12 jaar en TeHaDo-jongeren tot en met 18 jaar. Deze lessen zullen worden gehouden op de volgende dagen en tijdstippen:
Maandag:     15:30u – 18:30u
Dinsdag:      16:00u – 19:00u

De trainer benadert alle betreffende kinderen voor exacte tijdstippen per leeftijdsgroep.

In de eerste weken zullen we inventariseren hoeveel belangstelling er is om vrij te tennissen bij de jeugd tot en met 18 jaar.

Tevens gaan we inventariseren hoeveel belangstelling er is bij niet-TeHaDo-leden tot en met 18 jaar voor gratis tennis-clinics voor belangstellenden. Bij voldoende belangstelling gaan we die ook op korte termijn realiseren.

Belangstelling voor vrij tennissen én voor tennis-clinics voor jeugd tot en met 18 jaar kunnen worden gestuurd via de website:  www.tehado.nl. Klik op de bovenste regel op ‘Activiteiten’. Bij ‘Vragen’ kan de wens worden vermeld. S.v.p. met vermelding van type belangstelling (‘vrij of ‘’clinic’), leeftijd, naam, tel.nr.  

Voor de goede orde: op de andere dagen is het tennispark tot nader order nog gesloten, evenals alle dagen voor volwassen leden. 

Er worden verschillende voorwaarden gesteld aan de eerste fase ten aanzien van de vereniging, trainer, jeugdtennissers en ouders. De maatregelen zoals voorgeschreven en toegepast door TeHaDo worden hieronder beschreven.

Communicatie  

 • Verantwoordelijk voor het ‘Corona-beleid’ binnen TeHaDo zijn het dagelijks bestuur:
  voorz: Jac de Geus ([email protected], GSM: 06.5120.2161) secr.: Willem Kok ([email protected], GSM: 06.1130.8402)
  penn.: Taco Beijersbergen ([email protected], GSM: 06.5336.7199)

 • Alle leden, inclusief de trainer, van de vereniging worden middels een e-mail ingelicht over de nieuwe maatregelen en hoe het protocol dient te worden uitgevoerd.   

 •  Het tennispark zal op de maandagen van 15:30u – 18:30u en dinsdagen van 16:00u – 19:00u open zijn voor de TeHaDo-jeugd tot en met 18 jaar voor tennislessen. Gedurende deze openingstijden is de trainer aanwezig om toe te zien op de handhaving van de protocolregels.

 • Vanaf 11 mei gaan we bekijken of we de openingstijden voor de jeugd kunnen verruimen.
 • Op het toegangshek, het clubgebouw, de speelbanen en bij de toiletten zijn posters opgehangen met de KNLTB- en Overheids-instructies ten aanzien van de hygiëneregels en de belangrijkste maatregelen.

Banen / Clubhuis / Terras   

 • Er is gezorgd voor de plaatsing van desinfecterende middelen die bij de toiletten en het in de hal gebruikt dienen te worden door de leden.

 • In het clubgebouw blijft het bargedeelte gesloten, maar is de terrasdeur naar de hal en toiletten wel open, zodat alleen de toiletten gebruikt kunnen worden. De rest van het clubgebouw inclusief de kantine blijven tot nader order gesloten.

 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; was voor je training thuis je handen met water en zeep. Bij uitzondering mag er gebruikt worden gemaakt van het toilet. Voor toiletgebruik mag slechts één jeugdlid tegelijk het clubhuis betreden.

 • Het terras is tot nader order gesloten en alle zitgelegenheden op het terras zijn zodoende gemarkeerd of verwijderd.

 • De banen mogen alleen geveegd te worden door de trainer of een op het park aanwezige vrijwilliger.

 • Buiten de jeugd mogen op het park alleen de trainer, één eventuele volwassen vrijwilliger, bestuursleden en jeugdcommissieleden aanwezig zijn gedurende de tijden dat het park open is.

 • Iedereen dient zich te houden aan de looproutes die binnen Tennisvereniging TeHaDo zijn uitgezet.

Tennislessen   

 • De trainer treedt tijdens de bovengenoemde lesuren op als de toezichthouder, als genoemd in de protocollen van de KNLTB en de Overheid.

 • De trainer zal tijdens de bovengenoemde maandagen en dinsdagen de leerlingen persoonlijk ophalen en wegbrengen bij het toegangshek van de vereniging. Hierna dient elke keer het hek afgesloten te worden.

 • Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar: maximaal 6 kinderen per baan. Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaan.

 • Tussen de trainingen door wordt er 5 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en tijd hebben om elkaar af te wisselen. De trainer of de toezichthouder is verantwoordelijk voor de routing van aankomende en weggaande jeugd.

 • De trainer draagt plastic handschoenen. 

 • De trainer houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en drills.

 • Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les. Wissel de gebruikte trainingsballen elke dag. Per kleur bal wordt 1 ton gebruikt en voor elke groep van dezelfde kleur op dezelfde dag een nieuwe ton. Dit hoeven niet telkens nieuwe ballen te zijn. Bij gebruikte ballen moet er minimaal 1 dag tussen zitten voordat er weer mee gespeeld mag worden. 

 • De trainer (of toezichthouders) vegen de banen met gebruikmaking van (plastic) handschoenen.

 • Leenrackets worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.

 • Aan het einde van iedere dag is er een lijst beschikbaar met de indelingen van de lessen voor de volgende dag. Deze kan eventueel op verzoek gemaild worden naar de Gemeente.  

 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 588 700

Address

Heerenlaan 5
2391 DS HAZERSWOUDE DORP - Correspondentie: Postbus 16, 2390 AA Hazerswoude-Dorp