Bericht van de Ledenadministratie -contributie en ledenpasjes-

30 maart 2019
Beste TeHaDo-leden

Deze periode worden de contributie nota's voor het nieuwe seizoen verzonden. Net zoals vorig jaar loopt de contributie
inning via KNLTB.Collect. De nota's zijn verzonden naar het e-mail adres welke bekend is bij de Ledenadministratie.
Graag wijzingen in het e-mail adres doorgeven via [email protected]
In de ALV van donderdag 14 maart is de geringe contributie verhoging van € 5,= op basis van senior lidmaatschap, goedgekeurd.

We zijn ook bezig om de nieuwe ledenpasjes te verspreiden. De KNLTB streeft naar een zo duurzaam mogelijk tennisklimaat.
Om deze reden introduceert de bond dit jaar de meerjaren ledenpas: een pas die langer dan één jaar meegaat en waar dus
ook geen jaartal meer op staat. De overstap naar de meerjaren ledenpas heeft nog een belangrijke wijziging tot gevolg voor
deelname aan competities en toernooien. De opvallendste aanpassing ten opzichte van voorgaande ledenpassen is,
naast het verdwijnen van het jaartal, het ontbreken van de speelsterktes. Vanaf 2019 geldt dan ook niet de ledenpas,
maar het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl als bewijs voor het lidmaatschap en jouw speelsterktes. Daarnaast heb je de ledenpas
nog steeds nodig voor jouw bondsnummer en identificatie tijdens competities en toernooien.
De meerjaren ledenpas die je rond deze tijd ontvangt is 2 jaar geldig. Wanneer de pas verloopt ontvang je automatisch via
de ledenadministratie een nieuwe pas. Vergeet dus niet om aan het einde van het seizoen je pas goed te bewaren voor volgend jaar!


Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 588 700

Address

Heerenlaan 5
2391 DS HAZERSWOUDE DORP - Correspondentie: Postbus 16, 2390 AA Hazerswoude-Dorp