nieuwe trainster

 

Nieuwe clubtrainster: Margreet Prins

M.i.v. 1 januari 2018 is Margreet Prins bij TeHado de nieuwe clubtrainster, als opvolgster van Renny Spruijtenburg, die voor langere tijd haar geluk gaat beproeven in Nieuw-Zeeland.

Margreet is al jaren verbonden aan TeHaDo als tweede trainster en kent dus al vele leden van de vereniging.

Momenteel is Margreet bezig om een tweede trainer/trainster te vinden die de rol van 2e trainer bij TeHaDo van haar kan overnemen.

Of en in hoeverre er daadwerkelijk een tweede trainer wordt ingezet is afhankelijk van de behoefte aan tennislessen van senioren en met name ook van de jeugd. De afname van het aantal jeugdleden de laatste jaren heeft ook de behoefte aan lesuren doen afnemen.

Haar eerste taak is de wintertraining voor de jeugd in de Landvliethal. 

Wij wensen Margreet veel succes met deze nieuwe uitdaging in de voor haar bekende omgeving van TeHaDo.

Het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 588 700

Address

Heerenlaan 5
2391 DS HAZERSWOUDE DORP - Correspondentie: Postbus 16, 2390 AA Hazerswoude-Dorp